top of page

בעיות התנהגות בכלבים

ההתנהגות של הכלבים שלנו מושפעת מהמון גורמים ביניהם: אופי הכלב, חוויות שצבר בחייו אתנו ולפני שהגיע אלינו, תזונה, פעילות גופנית ועוד.

חלק מהדברים אינם בשליטתנו אולם על חלקם אנחנו בהחלט יכולים להשפיע ולהיטיב  עם הכלב שלנו. רפואה משלימה יכולה לסייע באיזון של בעל החיים  ולתרום לבריאותו הנפשית והפיזית.

בבעיות רגשיות והתנהגותיות נעזר לרוב בדיקור סיני, צמחי מרפא ופרחי באך, ביחד או לחוד תלוי מקרה.

bottom of page