top of page

 דלקות אוזניים בכלבים

דלקות אוזניים אצל כלבים  יכולות להיגרם בשל נוכחות של טפילים, חיידקים או פטריות כאשר הטיפול בכל אחד מהם יהיה שונה. דלקת יכולה להופיע גם כתגובה לאלרגיה, עצם זר שנכנס לאוזן, גידול, צמיחת שיערות בעומק התעלה או טראומה לאוזן.  צבע ההפרשות, תדירות הופעת הדלקת וסוג הכלב יעזרו באבחנה של הגורם לדלקת ובטיפול נכון ומדויק. טיפול בדיקור ובצמחי מרפא נמצא כיעיל מאד עבור כלבים הסובלים מדלקות אוזניים במיוחד בדלקות אוזניים כרוניות.

dog-838281_1280.jpg
bottom of page